Jezikovni tečaji
Domov  
Zapri
TEČAJI SLOVENŠČINE:
  • Novo 150-urni tečaj slovenskega jezik
  • Novo 200-urni tečaj slovenskega jezika

POKLIČI: 080 98 10 oz. kontakt


SLOVENSKI JEZIK KOT DRUGI/TUJI JEZIK

SPLOŠNI JEZIK SLOVENŠČINE

  • štiri stopnje splošnega slovenskega jezika na osnovni ravni,
  • dve stopnji slovenskega jezika na srednji ravni,
  • tri stopnje slovenskega jezika na visoki ravni,
  • priprave na izpit iz slovenskega jezika kot drugi/tuji jezik na osnovni, srednji in visoki ravni, kjer vas poučujejo tudi izpraševalci in ocenjevalci izpita iz slovenščine kot drugi/tuji jezik na osnovni ravni,
  • konverzacija za utrditev in ohranitev znanja slovenskega jezika kot drugi/tuj jezik;

POSLOVNI JEZIK SLOVENŠČINE

  • od osnovne do visoke ravni znanja slovenščine;

pdf jezikovna preglednica
pdf urnik tečajev slovenskega jezika s cenikom

Po potrebi naročnika pripravimo tečaje še drugih evropskih in neevropskih jezikov.

Kontakt 080 98 10 Tečaj slovenščine info@ars-linguae.com

Jesenski semester
Začetek tečajev (A1 do C2) 12.09.2016

PRIJAVITE se na jezikovni tečaj slovenščine.

Po potrebi naročnika pripravimo tečaje še drugih evropskih in neevropskih jezikov.

jezikovni tecaj

JEZIKOVNI TEČAJ SLOVENŠČINE Slovenia

Tečaji slovenščine so primerni za tujce, ki jim slovenščina ni prvi tuji jezik. Tujci, ki pridejo v Slovenijo imajo različne zahteve, interese in cilje. Učenje slovenščine je najbolj učinkovito, ko se povezuje s spoznavanjem sodobne, kulturne podobe Slovenije.

DRUGAČNOST TEČAJEV SLOVENŠČINE

Tujci lahko v Ars Linguae izberejo celoletne in poletne ter zimske šole slovenskega jezika. V Ars Linguae tečaju slovenščine boste razvili vse jezikovne spretnosti do priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugi/tuji jezik na osnovni, višji in visoki ravni.

Slovene
Slowenisch
Slovenski jezik

Ars Linguae šola slovenščine

SLOVENE LANGUAGE COURSE Slovenia

Slovene language courses are suitable for foreigners whose first foreign language is not Slovene. Foreigners who come to Slovenia have different needs, interests and goals. Learning Slovene is most efficient when combined with discovering the modern, cultural image of Slovenia.

SLOVENE LANGUAGE COURSES WITH A DIFFERENCE

At Ars Linguae foreigners can choose among all year courses, summer and winter schools of the Slovene language. Our Slovene course will help you develop all language skills, as well as prepare you for taking the exam in Slovene as a Second/Foreign Language at basic, intermediate or advanced level.