Programi za otroke

PROGRAMI ZA OTROKE


Vpis skozi vse koledarsko leto. Začetek tečajev (A1 do C2) vsak teden.

  • otrok usvaja tuji jezik na enak način kot materni jezik,
  • angleško-nemška igralnica od 3. leta naprej ob ponedeljkih 17:30-18:15
  • Igralnice v an. ne. fr. in slo. jeziku
  • Plačilo na več obrokov
  • Brezplačne ogledne ure
  • Preprost dostop do šole

JEZIKOVNE IGRALNICE

Ars Linguae klub Lulu je jezikovni klub, v katerem se lahko vaš otrok uči angleščino in druge tuje jezike od drugega leta starosti naprej.

Najbolj obiskane igralnice so igralnice angleškega jezika, lahko pa se vaš otrok po isti metodi uči še nemščino, italijanščino, španščino, francoščino in kot novost Ars Linguae uvaja učenje slovenskega jezika za lažjo in hitrejšo integracijo otrok, katerim je slovenščina drugi ali tuji jezik.

Ars Linguae programi za zgodnje učenje tujega jezika so posebej otrokom prilagojeni programi, zato se otroci radi učijo in nestrpno čakajo naslednje uro srečanja.

Pridite in se prepričajte v Ars Linguae brezplačnih oglednih urah, kako lahko tudi vaš otrok uživa v sproščenem okolju, ki spodbuja ustvarjalnost, domišljijo, samozavest in samospoštovanje.

Način dela v jezikovnih igralnicah

Vaš otrok aktivno sodelovanje na srečanjih v majhnih skupinah, zato vaš otrok prejme veliko pozornosti. Način dela je zabaven, dinamičen, uspešen, z elementi glasbe, gibanja in plesa.

Ars Linguae vam ponuja nekaj nasvetov, kako lahko starši pomagate svojemu otroku pri učenju.

Ars Linguae izvaja programe, v katerih se lahko vaš otrok neprekinjeno uči vse do 15. leta.

Učitelji za zgodnje učenje angleščine in drugih tujih jezikov so lingvisti in izkušeni pedagogi, ki imajo poleg jezikovne izobrazbe tudi odlično poznavanje razvojne psihologije. Učitelji se izpopolnjujejo na seminarjih in konferencah ter usklajujejo svoj način dela z najnovejšim pedagoškimi dognanji.

Učitelji vas tedensko obveščajo o napredovanju otroka, vam posredujejo navodila, kako lahko otroka še dodatno spodbujate k učenju tujih jezikov doma. Ob koncu šolskega leta vam z otroki na nastopu pokažejo usvojeno znanje.

Ars Linguae načrtuje tudi konference, okrogle mize o temi zgodnjega učenja tujih jezikov. Ars Linguae je prijetno presenečen nad izjemnim uspehom, ki je bil dosežen že v prvem letu poskusnega poučevanja otrok od 2 – 6 let.

Način dela v jezikovnih delavnicah

Vaš šolar uživa v tedenskih dvournih srečanjih, kjer v malih skupinah do 6 udeležencev na zabaven način usvaja in utrjuje znanje tujih jezikov. Sproščeno in delovno vzdušje spodbuja, da se uri v vseh jezikovnih spretnostih.

Šolar si obogati znanje, ki ga vzporedno dobiva v šoli, dosega večje razumevanje in s tem boljše ocene. Vseskozi je v središču pozornosti in poleg znanja tujih jezikov pridobiva na samozavesti in samospoštovanju.

ARS LINGUAE SOS LINIJA

SOS linija je poseben program, ki pomaga vašemu šolarju ali dijaku, da na hiter in učinkovit način pridobi zahtevano znanje, da izboljša oceno v šoli.

Strokoven team predavateljev nudi pomoč tam, kjer je to potrebno.

Izbirate lahko med individualnimi ali skupinskimi inštrukcijami.

Kontakt

ARS LINGUAE d. o. o. jezikovno-kulturni center

Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)1 - 300 27 11
T: +386 (0)1 - 300 27 12
M: +386 (0)41 68 42 03
E: info@ars-linguae.com