Pogoji obiskovanja tecajev

POGOJI obiskovanja Ars Linguae tečajev v Ars Linguae, jezikovno-kulturnem centru

 •  Pred začetkom Ars Linguae tečaja, delavnice ali igralnice se izpolni prijavnica osebno v tajništvu Ars Linguae, jezikovnokulturnega centra ali preko spleta: http://www.ars-linguae.com/prijava.html in se ob tem strinja s pogoji poslovanja Ars Linguae, jezikovno-kulturnega centra.

 •  Na osnovi Ars Linguae predračuna se plača celotna vsota tečaja, delavnice ali igralnice na blagajni tajništva Ars Linguae, jezikovno-kulturnega centra ali preko e-bančništva.

 •  Pri časovno daljših tečajih, delavnicah oz. igralnicah je plačilo možno v več obrokih (od dveh (2.) do osem (8) obrokov, ob vpisu v mesecu februarju do pet (5) oz. septembru do osem (8) obrokov), ki si mesečno sledijo in se jih poravna do petnajstega (15.) dne v tekočem mesecu. Ob zamudi plačila si Ars Linguae, jezikovno-kulturni center pridržuje pravico do obračuna zakonsko določenih zamudnih obresti oziroma do preklica obročnega plačevanja.

 •  Plačilo individualnih ur se opravi vnaprej na blagajni ali preko e-bančništva na osnovi predračuna vsaj en (1) deloven dan pred začetkom tečaja. Znesek tečaja se lahko poravna v dveh (2) obrokih, zadnjega pred iztekom tečaja. Če se tečajnik individualnega pouka ne more udeležiti, o tem obvesti tajništvo na info@ars-linguae.com ali telefonske številke 080 98 10, 01/300 27 11 oz. 041/69 84 50 štiriindvajset (24) ur prej ali najkasneje do 9.30. ure, če tečaj poteka isti dan v popoldanskem ali večernem času. V nasprotnem primeru Ars Linguae, jezikovno-kulturni center šteje, da je bila storitev opravljena.

 •  Pri jezikovni igralnici in delavnici si Ars Linguae, jezikovno-kulturni center pridružuje pravico, da v dogovoru s predavatelji in starši izključi otroka iz igralnice oz. delavnice, če se ugotovi, da otrok moti njen potek in ne želi sodelovati. V dogovoru se obisk igralnice oz. delavnice prestavi na naslednji semester in se staršem izda dobropis. Izostanek otroka iz igralnice oz. delavnice se ne nadomešča, saj gre ob nakupu vedno za sklop ur v skupini, ki kontinuirano poteka, in ne zmanjša zneska plačila.

 •  Ars Linguae tečaji za imetnike Spar plus kartice so tečaji po posebnih pogojih in pravilih. Ugodnosti lahko ob prvem vpisu uveljavlja vsaka fizična oseba, ki je imetnik Spar plus kartice, nalepke s kodo Spar, aplikacije Spar in e-kartice Spar. Ob osebnem vpisu v tajništvu je potrebno kartico, nalepko, aplikacijo ali e-kartico Spar plus pokazati, v primeru vpisa preko spleta se mora zapisati njena serijska številka. Tečaj ali igralnico se poravna vsaj en (1) dan pred začetkom tečaja ali igralnice. Tečaj se organizira ob minimalnem številu vpisanih, kar je javno znano ob razpisu akcije. V primeru neuspele realizacije vam Ars Linguae, jezikovno-kulturni center ponudi alternativne možnosti, ki so enake pogojem Ars Linguae tečajev. Učno gradivo ni vključeno v ceno tečaja ali igralnice ali delavnice. Ob uveljavljanju Spar popusta so vsi drugi popusti izvzeti.

 •  Vplačani zneski tečajev se v obliki dobropisa lahko prenesejo v naslednji semester. Vplačana sredstva zapadejo 30. 6. naslednjega koledarskega leta za jesenski semester oziroma za pomladni semester do 30. 10. tekočega koledarskega leta. Ob nespoštovanju pogojev izpisa se vplačana sredstva ne povrnejo.

 •  Ars Linguae, jezikovno-kulturni center si v primeru nezadostnega števila prijav pridružuje pravico do zamika začetka tečaja ali do povišanja stroškov izobraževanja ali do združevanja skupin ali do zmanjšanja števila ur. Pozor: tečaj za dve osebi je tečaj v dvojici in ne tečaj v skupini.

 •  Ars Linguae, jezikovno-kulturni center lahko zaradi nezadostne zasedenosti skupine tečaj oz. delavnico oz. igralnico odpove in vplačana sredstva v celoti brezobrestno povrne.

 •  Cena Ars Linguae tečaja, delavnice oz. igralnice velja za izbrani termin tečaja in se ga ne da prenesti ali nadomestiti. Izjema je bolezen ob priložitvi zdravniškega potrdila.

 •  V primeru odpovedi ali upravičene prekinitve izobraževanja tečajnika (npr. bolezen nad 30 (trideset) dni, kar se dokazuje z zdravniškim potrdilom), le ta pisno z dokazili obvesti Ars Linguae, jezikovno-kulturni center vsaj 14 (štirinajst) dni prej, poravna stroške izobraževanja do konca tekočega meseca, izpisnino in manipulativne stroške v višini 25 (petindvajset) €. Pod opravičeno prekinitev se ne šteje pomanjkanja časa ali dopust ali za otroka počitnice, v takšnih primerih je tečajnik dolžan poravnati celoten strošek izobraževanja.

 •  Podpis Ars Linguae prijavnice vključuje tudi Soglasje o uporabi osebnih podatkov z naslednjim besedilom:

  Soglašam, da lahko Ars Linguae, jezikovno-kulturni center zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v namen organiziranja in vodenja Ars Linguae aktivnosti ter zaradi lažje komunikacije. Soglašam, da mi lahko občasno pošlje osebno poročilo preko SMS, klasične ali e-pošte. Ars Linguae, jezikovno-kulturni center izjavlja, da bo moje podatke varoval v skladu z določili Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov in varstvu osebnih podatkov in jih uporabljal izključno v namen obveščanja Ars Linguae storitev in lažje komunikacije. Ars Linguae, jezikovno-kulturni center se obvezuje, da brez mojega soglasja ne bo posredoval ali dal mojih podatkov nepooblaščeno v uporabo tretji osebi.


Kontakt

ARS LINGUAE d. o. o. jezikovno-kulturni center

Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 (0)1 - 300 27 11
T: +386 (0)1 - 300 27 12
M: +386 (0)41 68 42 03
E: info@ars-linguae.com